Saksliste for FUGO-møte 5 september 2002

 

1.Godkjenning av dagsorden.

2. Valg av ordstyrer.

3. Valg av referent.

4. Årssrapport

5..Regnskap

6. Rapport fra ENTOG og NFYOG.

7. Valg

8.Rapport fra spesialitetskomiteen

9. Plan for 2003

10.Eventuelt.

Etter møtet presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen 2002.

 

 

 

Jeanne Mette Goderstad

.