Annonse

ANNONSE

ETTERLYSNING I

VI BER OM HJELP TIL Å LOKALISERE 3 AV VÅRE KOLLEGER SOM HAR SKIFTET ARBEIDSSTED UTEN AT VI HAR INFORMASJON OM NY ADRESSE:

Fredrik Jonassen

Pia Sillanpää

Lasse Paulsen

 

 

Om noen har informasjon om hvor disse kollegene kan kontaktes, vennligst gi opplysning til:

Oskar Johan Skår

Osskar@online.no

Tlf: 67 54 45 30

Fax: 67 54 95 00

(HUSK OGSÅ ALLTID Å MELDE ADRESSEENDRINGER TIL SAMME E-MAIL ADRESSE.)

Q

ETTERLYSNING II

 

VI TRENGER FLERE DATA-ERFARNE KOLLEGER TIL SAMARBEIDET MED Å FÅ LAGET NETT-SIDENE !!

KAN DU AVSE LITT TID OG KUNNSKAP TIL DETTE, ER DET FINT OM DU KONTAKTER

Anne Zandjani på e-mail:

zandjani@c2i.net

Eller NGF`s styre (se side 2)

Q