Årets priser

SCHERING-PRISEN 2002  ble tildelt:

BERIT KJÆRRAN NORLING

Vi referer ”Legekunsten”,  fra omtalen av prisutdelingen :
I begrunnelsen for Berit Norlings kandidatur fremføres det at Berit Norling har i mange år viet en stor del av sin tid til å bedre forholdene for private spesialistpraksiser.  Hun har satt en standard for god privat gynekologpraksis og har tatt initiativ for å bedre arbeidsfordelingen mellom spesialister i og utenfor sykehus.           


PRIS FOR BESTE FRIE FOREDRAG:

Toril Kolås, Lillehammer sykehus
for foredraget :
”Indikasjoner for keisersnitt i Norge”

og

Gunnar Kristensen, Det Norske Radiumhospital
for foredraget:
”Fertilitetsbevarende kirurgi ved cervixcancer stadiumI”


Til slutt takkes den lokale arrangementskomite for et flott gjennomført årsmøtearrangement