Informasjon fra redaktøren

UTGIVELSER 2003 NB!! NB!!

Utgave

Måned

Deadline

Nr. 1

April/Mai

1.Mars

Nr. 2

August /September

1. August

Nr. 3

Desember

1. November

NB: Deadline gjelder alt stoff til bladet!

SEKRETÆRFUNKSJONEN

ORGANON AS har påtatt seg sekretærfunksjon for NGF.

Nye og gamle abonnenter av GYNEKOLOGEN bes sende melding om adresser og endringer direkte til:

Sekretær Kari Dahl Nilsen

Organon AS

Postboks 324

1371 Asker

Tlf. 66 76 44 00 Fax: 66 76 44 01

E-mail:

kari.dahl.nilsen@organon.no

Prosedyre ved innsendelse av innlegg til "GYNEKOLOGEN"

 • SJEKK DISKETTEN FOR VIRUS – OG OPPLYS OM AT DET ER GJORDT.
 • BRUK NYE DISKETTER – ( de koster mindre enn et frimerke !)
 • MERK DISKETTEN MED TEKSTBEHANDLINGS-PROGRAM, SAMT FORFATTER OG ADRESSE
 • SEND GJERNE STOFFET I TILLEGG PÅ E-MAIL
 • (som word-dukument) TIL:
  avalbo@online.no

 • SEND GJERNE MED GODE (papir) BILDER, VELEGNET FOR SORT/HVITT!
  • Benytt følgende adresse ved all korrespondanse:
  • "GYNEKOLOGEN" v/ Redaktør:

   overlege dr.med. ANNELILL VALBØ,

   KVINNEKLINIKKEN, BÆRUM SYKEHUS,

   PB 34, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL

   Takk for hjelpen – fra redaktør Annelill ( e-mail:

   avalbo@online.no )