Informasjon

NGF

INFORMERER OM EN STUDIE.

Det dreier seg om å se på utfallet av vaginalforløsing versus sectio på tvillinger etter strenge inklusjons- og eksklusjons- kriterier. Pasientene vil bli randomiserte. Dette er en nordisk multisenterstudie. De som ønsker å delta:

TA KONTAKT MED ODDVAR SVIGGUM:

E-mail:

Oddvar.Sviggum@smr.no

 

 

 

h h h h h h

 

TIL

ALLE KOLLEGER SOM ER INTERESSERT I NY METODIKK

I RELASJON TIL

HPV

VIRUS:

Det pågår forsøksvirksomhet med teknikker til påvisning av

HPV-virus, tester for både DNA og RNA, og, monolayer-preparering av celleprøver.

FOR NÆRMERE INFORMASJON OM EMNET

TA KONTAKT MED

OVERLEGE BJØRN HAGMAR, RIKSHOSPITALET

bjorn.hagmar@rikshospitalet.no