Styreleders spalteOddvar Sviggum, leder NGF
Kjære venner og kolleger!

Sommerferien er over og høsten har kommet. En utrolig flott høst. Fra mitt kontorvindu ser jeg ut på de høyreiste Sunnmørsalpene med nysnø på toppene. Sol fra en skyfri himmel gjør at de speiler seg i en blikkstille fjord. Sola og lyset gjør arbeidet og hverdagen lettere. Kanskje vi skal ta denne metaforen med oss inn i vår nye tilværelse som statlig foretagende?

Takk for sist i Tromsø! Takk enda en gang til hele arrangementskomiteen som la en flott sosial ramme rundt det faglige programmet. Årsmøtene er det viktig å slå ring rundt. Tradisjonen er viktig å opprettholde. I tillegg til at Årsmøtet danner det økonomiske grunnlaget for foreningens arbeid, har det minst to viktige funksjoner til: Det er med på å ivareta, og videreutvikle, vårt fag, gjennom formidling av kunnskap fra forskning og til mindre kasuistikker.

Vårt neste Årsmøte blir i Geiranger fra 4. – 7. september 03. Fra tidligere erfaring reiser mange hjem etter lørdagens program. Dette til tross for Generalforsamlingens overveldende flertall om at Årsmøtene også skal inkludere hele lørdag. Fjorårets Generalforsamling besluttet at Årsmøtet i Geiranger skulle avsluttes på søndag. Med hensyn til logistikken legger vi opp til at møtet starter kl. 1430. Formøtene blir derfor forskjøvet til søndags formiddag og møtet avsluttes til lunsj på søndag. Man har tenkt på "symposium" (industrien) på hurtigruten fra Bergen til Geiranger. Man har tenkt på "symposium" (industrien) i Lom, etc. Alt dette vil vi komme tilbake til, men allerede nå: Sett av tid og gled dere til et stort og fint møte i Geiranger - 5 timers flott kjøretur med bil fra Oslo.

Enda et år er snart omme, og mange har også i år lagt ned utallige gratistimer i NGF`s arbeid gjennom de mange utvalg og utredninger. Jeg ønsker å takke alle som tar på seg slike oppgaver. Det være seg deltagelse i utvalg eller i oppdateringen av våre veiledere. Uten denne medvirkningen i foreningens arbeid, ville våre felles mål ikke kunne gjennomføres. Jeg kan blant annet nevne Pepe - alias Kjell Salvesen - som sammen med Jarl Kahn representerte NGF sammen med Dnlf i helse- og sosialkomiteen ang. bioteknologiloven. Likeledes ble vi hørt ang. egenbetaling for IVF hvor Jarl Kahn og Rita Kolvik representerte oss i Direktoratet. Revisjonen av Veilederene går fremover. Veilederen i Onkologi er lagt ut på nettet. Finn Egil Skjeldestad har lagt ned et enormt arbeid, og med Veilederen i Gynekologi, som vil bli ferdig i desember, takker han for seg som leder av Kvalitetsutvalget. Vi er han stor takk skyldig for det store arbeidet han har lagt ned. Tusen takk skal du ha Finn Egil!

Revidering av Veilederene krever mye arbeid og koster mye. NGF har derfor lett etter nye måter å få gjennomført dette viktige arbeidet på, samtidig som utgiftene må reduseres. For revisjonen av Veilederen i obstetrikk har vi klart å få til et samarbeid med SMM og Legeforeningens pedagogiske avdeling gjennom et prosjekt for nettbasert utdanning (LUPIN). Hvert kapittel skal ha, som tidligere, en hovedredaktør og noen medforfattere. Prosjektmidlene vil finansiere revisjonen omtrent 100%, og gi muligheter for noe frikjøp av lederen i Kvalitetsutvalget som må koordinere hele arbeidet sammen med Dnlf og SMM.

Da vil jeg takke alle for et godt samarbeid i året som snart er omme og ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År ! Beste hilsen Oddvar