Årsmøtet i GeirangerNorsk Gynekologisk Forenings Årsmøte Geiranger 04.09.03 - 07.09.03

Torsdag - 04.09.03

14.30 - 15.00 Velkommen ( Peter Montzka, leder i arrangementskomiteen )

Oddvar Sviggum, leder i NGF

Kulturelt innslag

15.00 – 17.00 Symposium - Ledelse i sykehusavdelinger

Helsevesenet i endring - Oddvar Sviggum

Ledelse i sykehusavdelinger - Paul Hellandsvik

17.00 – 17.45 Pause med utstilling og kaffe

17.45 – 19.15 Frie foredrag

20.00 Middag

 

Fredag - 05.09.03

08.30 - 09.30 Iain Chalmers - "The prehistory of the first Cochrane center"

09.30 – 10.15 Pause med utstilling og kaffe

10.15 – 12.30 Symposium: PCOS - Moderator: Dr.med. Per Olav Dale

10.15 – 11.00 PCOS og metabolsk syndrom fra endokrinologisk perspektiv

Sven M. Carlsen

11.00 – 11.20 Betydningen av insulinresistens for infertilitetsbehandlingen hos kvinner med PCOS – Per Olav dale

11.20 – 11.40 Metforminbehandling av gravide PCOS kvinner – Eszter Vanky

11.40 – 12.00 Langtidseffekter av metformin i behandlingen av PCOS

Tom Tanbo

12.00 – 12.20 Forslag til en multisenterstudie – Estzer Vanky

12.30 - 13.45 Lunsjsymposium – NOVO

Lian Ulrich: WHI and HERS studienes eksterne validitet. Er allltid RCT-studier best ?

Ole-Erik Iversen: Hva er veien videre ? – SLV`s terapianbefalinger.

13.45 - 15.00 Frie foredrag

15.00 - 15.30 Pause med utstilling og kaffe

15.30 – 17.00 Fagpolitiske emner :

Spesialitetskomiteen – Tone Skeie Jensen

Kvalitetsutvalget: Veileder i obstetrikk – Sverre Sand

Nettredaksjonen – Anne Zandjani

Utvalget for laparoskopi – Jardar Oma

FUGO- rapport – Jeanne Mette Goderstad

17.00 - 18.30 Generalforsamling m/valg

20.00 Bankett

Lørdag - 06.09.03

08.30 - 09.30 RG. Edwards – "Reproductive Medicine and ethical aspects"

09.30 – 10.00 Arne Sunde: Assistert befruktning i Norge/Norden i et historisk perspektiv

10.00 – 10.45 Pause med utstilling og kaffe

10.45 – 11.30 Steinar Thoresen – Cytologi og mammografiscreening

11.30 – 14.30 Lunsj, utflukt og utstilling

14.30 – 15.30 SMM rapporter

Arbeidsmetoder ved utarbeiding av SMM rapporter – Pål Øian

Sete-forløsning – Pål Øian

Behandling av ovarial cancer – Roald Ekanger

HRT ved ca.mammae – Torbjørn Iversen

15.30 – 16.30 Frie foredrag

16.30 – 17.00 Pause med utstilling og kaffe

17.00 – 19.00 Frie foredrag

Søndag - 08.09.01

Ettermøter 09.00 –11.00

Kolleger i utdannelse (Ansvarlig: Ingrid Baasland)

Kolleger i spesialistpraksis (Ansvarlig: Oskar Skår)

NUGG (Ansvarlig:

Veileder i obstetrikk (Ansvarlig Sverre Sand)

 

Felles Avreise