Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 1/2003

Det skjer hver vinter

23. august 2011

i Ålesund!

Ikke før har julematen og annet godt byttet plass med det nye årets alvor og utfordringer, så møtes vi.

Vi  - Brave Gynekologer - i Møre og Romsdal.  -  Under Oddvar Sviggums myndige ledelse trommes alt som kan krype og gå av fagfolk fra Kristiansund til Volda sammen til felles hygge, og kanskje litt trøst.
Hvert år er forelesere innbudt. Som regel fra  Kvinneklinikken på St.Olavs Hospital i Trond-heim, eller NTNU – medisin, som det visstnok nå heter.
Vanskelig å  vende seg til alle disse nye betegnelsene. Skulle tro vi har lært av legemiddel-industrien. De fusjonerer jo og endrer navn fort vekk.
Apropos industrien:
Hver år er Organon og Novo-Nordisk med som støttespillere. Uten dem, - intet møte. Slik er det bare!
I år ble det 7. februar før vi kunne møtes. I og med at det falt sammen med NGF's styremøte, ble  herrene Pepe Salvesen og Ole -Erik Iversen  "shanghaiet" som forelesere.Temaene var aktuelle, og spennende.Så var det da også to engasjerte og dyktige forelesere som øste av egne og andres erfaringer og viten.

Kan ultralyd måling av cervix lengde forutse prematur forløsning?
  
Pepe Salvesen  gav oss en innføring i emnet vi sent vil glemme. Han trakk veksler både på egne, og, ikke minst, andres erfaringer på området.  Særlig spennende var en del studier og erfaringer  rundt fenomenet "Funneling"/ "Herniering"/ "Traktform" ( kjært barn har enda flere navn!) av fostersekken som prediktor.          

De fleste synes å mene at dette ikke er av betydning. Faktisk så er det tvilsomt om ultralydmålinger i seg selv har noen verdi i det hele tatt. Kanskje som ledd i en samlet vurdering, men, alene? Neppe.
Pepe Salvesen  slo et slag for Fibronektine som prediktor. Flere studier synes å vise at tester basert på dette stoffet kan gi en pekepinn om økt risiko.
Et glimrende foredrag. Håper han vil gjenta det. Vi trenger flere slike som stiller spørsmåls-tegn ved "vedtatte sannheter".
          
Han med forslag til fibronektin som prediktor !

HRT. Hva nå?  

Hvem andre i vårt vidstrakte land kan snakke om fremtiden for Hormonbehandling i overgangsalderen med innlevelse og kunnskap, slik som Ole -Erik Iversen ? Jeg vet ingen.
Så gjorde han det da også, så vi aldri vil glemme det. Hans hovedbudskap var: Ingen grunn til panikk! Alt ordner seg til slutt.
Riktignok har vår tidligere "tro" om positiv effekt på hjerte-karsykdommer fått seg et skudd for baugen, men: Hva med alt annet?
På den annen side: Skal vi stole så fullt og fast på WHI - studien? Er den så bra som alle hevder? Den evige sannhet har vel ingen ( i alle fall ekstremt få) vært forunt å se. Nei da! Studien har sine svakheter. Kanskje enkelte burde ha tenkt på den gang VG/TV2 ringte og ville ha en kommentar? Ole- Erik Iversen er en meget balansert mann. Det fikk vi oppleve til fulle i Ålesund. Pro et contra ble belyst på en saklig og velfundert måte Vi var heldige vi, som fikk høre på. At han så slo et slag for enda flere til HABIT-studien var vel ikke annet enn vi kunne ha ventet oss. Rart egentlig! Hvorfor er det så vanskelig å få med pasienter til HABIT?
Mangel på kunnskap, kanskje?            


Han med HABIT !

Og så:  ” Kosa vi vårs”.

Intet er som desserten. Særlig med vaniljeis og - masse krem.
Slik er det, og vil alltid være. Etter at de alvorlige faglige problemer er vel fordøyd smaker det med mat. Som vanlig i Oddvars selskap: Med utsøkt drikke til. Praten gikk inn i de små timer, selv for oss som skulle kjøre hjem neste morgen.
Men! Vi fikk da med oss frokosten.De med kosen!Referat

De med kosen!

v / Terje Hals
Kristiansund