Etterutdannelsesstipend

fra

NGF`s

Etterutdanningsfond

SKAL UTDELES ET REISESTIPEND

KR 15.000,-

FONDET BLE OPPRETTET I 2001

(se GYNEKOLOGEN nr 1., 2002, side 28/29)

og skal bidra til etterutdanning for spesialister i faget.

Søknad sendes til :

Kjell Å. Salvesen

Nasjonalt Senter for Fostermedisin

St. Olavs Hospital

7006 Trondheim

e-post: pepe.salvesen@medisin.ntnu.no