Hvor kan du møte?

HVOR KAN DU MØTE

PROFESSOR BOB EDWARDS OG SIR IAN CHALMERS ????

Professor Bob Edwards
Et av de 10 viktigste øyeblikk i moderne medisins historie skjedde i 1960 (ref James le Fanu: The Rise and fall of Modern Medicine). Bob Edwards satt i biblioteket til the National Institute of Medical Research og gjenoppdaget et arbeid som Gregory Pincus (P-pillens far) hadde gjort 25 år tidligere. Den unge fysiologen Bob Edwards fant senere ut hvordan man kunne dyrke humane embryo in vitro. Det tok 10 års hardt arbeide før Bob Edwards og Patrick Steptoe lykkes med sine eksperimenter. I juli 1978 ble Louise Joy Brown født. Hun er det første barnet som ble født etter prøverørsbehandling. Bob Edwards er derfor regnet som "the father of IVF". Han kommer til årsmøtet for å snakke om etiske aspekter av moderne reproduksjonsmedisin.

Sir Iain Chalmers
Gynekologi og obstetrikk var lenge regnet for å være et fagområde med svært dårlig vitenskapelig dokumentasjon. Iain Chalmers og kolleger (Enkin and Keirse) var de første som gikk gjennom vårt fagområde etter prinsippene for "Evidence based medicine". Dette resulterte i to tykke bøker som forandret vår medisinske praksis, og som idag er grunnlaget for våre veiledere. Bøkene var forløperen for Cochrane-samarbeidet, som senere har bredd seg til andre medisinske fagområder. Iain Chalmers kommer til årsmøtet for å snakke om "the prehistory of the Cochrane collaboration".

I GEIRANGER - PÅ NGF`s ÅRSMØTE 2003 – SELVFØLGELIG !!