Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 1/2003

Informasjon fra redaktøren

23. august 2011

REDAKSJONEN

VERV

NAVN / ADRESSE (ARB./PRIV.)

 

TELEFON

TELEFAX

Redaktør

 

OVERLEGE DR.MED. ANNELILL VALBØ

A: KK / BÆRUM SYKEHUS, POSTBOKS 34, 1306 BÆRUM

P: WEDEL JARLSBERGS VEI 25A, 1358 JAR

E-mail: avalbo@online.no

 

 

67 80 94 00

67 53 91 12

 

67 80 94 49

MEDRED.

 

OVERLEGE MARIT KRISTOFFERSEN

A: KK/BÆRUM SYKEHUS, POSTBOKS 34, 1306 BÆRUM

P: CHARLOTTE ANDERSENS VEI 23, 0374 OSLO

 

 

67 80 94 00

22 49 19 69

 

67 80 94 49

RED. SEKR.

 

OVERLEGE TERJE HALS

A: KK/FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND 6508 K P:MESTERGATA 30, 6508 KRISTIANSUND

E-mail: terje.hals@fsk.mrfk.telemax.no

 

 

71 58 55 00

71 67 74 14

 

71 58 55 19

RED.MEDL.

ASS.LEGE GRO ANDREA NYLAND

A: KK,AUST-AGDER SH HF,BOKS 605,4809 ARENDAL

P: NESBAKKEN 2, 4841 ARENDAL

E-mail: ganyland@online.no

 

37 01 40 00

37 02 28 55

 

UTGIVELSER 2003 NB!! NB!!

Utgave

Måned

Deadline

Nr. 1

April/Mai

1.Mars

Nr. 2

August /September

1. August

Nr. 3

Desember

1. November

NB: Deadline gjelder alt stoff til bladet!

SEKRETÆRFUNKSJONEN

ORGANON AS har påtatt seg sekretærfunksjon for NGF.

Nye og gamle abonnenter av GYNEKOLOGEN bes sende melding om adresser og endringer direkte til:

Sekretær Kari Dahl Nilsen

Organon AS

Postboks 324

1371 Asker

Tlf. 66 76 44 00 Fax: 66 76 44 01

E-mail: kari.dahl.nilsen@organon.no

Prosedyre ved innsendelse av innlegg til "GYNEKOLOGEN"

  • SJEKK DISKETTEN FOR VIRUS – OG OPPLYS OM AT DET ER GJORDT.
  • BRUK NYE DISKETTER – ( de koster mindre enn et frimerke !)
  • MERK DISKETTEN MED TEKSTBEHANDLINGS-PROGRAM, SAMT FORFATTER OG ADRESSE
  • Send gjerne stoffet i tillegg på E-mail (som word-dokument) TIL: a-valboe@online.no
  • SEND GJERNE MED GODE (papir) BILDER, VELEGNET FOR SORT/HVITT!
  • Benytt følgende adresse ved all korrespondanse:

"GYNEKOLOGEN" v/ Redaktør:

overlege dr.med. ANNELILL VALBØ,

KVINNEKLINIKKEN, BÆRUM SYKEHUS,

PB 34, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL

Takk for hjelpen – fra redaktør Annelill ( e-mail: a-valboe@online.no )