Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 1/2003

Informasjon om veilederne

23. august 2011

I Veilederen i Gynekologi er blitt litt forsinket av ulike grunner, men, den endelige revisjonen pågår og den ventes ferdig på vårparten.

II Veilederen i Gynekologisk Onkologi er trykket.

III Veilederen i Obstetrikk: Sverre Sand er ansvarlig redaktør og arbeidet pågår etter et nytt opplegg: Det er nettbasert og redaktøren (med en utvidet redaksjon) vil ta kontakt med aktuelle kapittelredaktører og man regner med at arbeidet vil ta ca 1 ½ år fra nå av. Redaktøren ønsker at de som måtte ha noe forslag til emner, nye kapitler, ressusrspersoner og lignende tar kontakt : Sverre Sand, Fødeavd. UUS, Kirkevn. 166, 0407 Oslo

Tlf: 23015824, eller e-post: sverre.sand@ulleval.no

Den nye utgaven vil ligge på nettet permanent og det vil gjøre fremtidige revisjoner enklere.