Møter

EBCOG arrangerer kongress i ATHEN, HELLAS i 2004
12. -15. MAI
(se kongresskalenderen)

 

Emner:

- endoskopisk kirurgi
- første trimester screening
- fallgruver ved føtal overvåking under fødsel
- er PCO en metabolsk sykdom ?
- radikal versus minimal kirurgi ved cancer mammae
- ovarial stimulering
- hypertensjon i svangerskapet
- gynekologisk kirurgi bør ta vare på fertiliteten
- pre-konsepsjonell omsorg
- uro-gynekologi
- flerlinger etter ART
- er HRT farlig ?
- cervixcancer screening
- intrauterin fosterdød
- Evidence Based Medicine
- screening av gynekologisk cancer
- den kvinnelig atlet