Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 1/2003

NFOG Klumme

23. august 2011
NFOGs bestyrelse ønsker at gøre foreningen mere synlig, og vi vil derfor fremover skrive en fælles klumme til medlemsbladene i de fem nordiske lande efter hvert NFOG bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ser frem til, at medlemmerne vil kommentere de emner, som bringes op i klummen. Send kommentarer til peter.hornnes@hh.hosp.dk.

Telefonnumre og mailadresser på alle bestyrelsesmedlemmer og deltagere i NFOGs bestyrelsesmøder findes på foreningens hjemmeside www.nfog.org.

NFOGs bestyrelse mødes tre gang om året. Møderne afholdes på skift sted i de nordiske lande. Til stede ved møderne er NFOGs formand, generalsekretæren, kassereren, de fem nationale formænd, chefredaktøren for Acta Gynecologica et Obstetricia Scandinavica, hjemmesidens webmaster, formanden for NFYOG, formændene for NFOGs videnskabelige komite og for efteruddannelses-komiteen og præsidenten for den kommende NFOG kongres.

NFOGs bestyrelse mødtes i januar 2003 i København: Til stede var: Peter Hornnes (formand), Satu Suhonen (generalsekretær), Kim Toftager-Larsen (kasserer), Margareta Hammarström (SFOG), Charlotte Wilken-Jensen (DSOG), Jens Gudmundsson (FIK), Erkki Kujansuu (SGY), Oddvar Sviggum (NGF), Per Olof Janson (Acta), Søren Brostrøm (webmaster), Riikka Aaltonen (NFYOG), Seija Grenman (chairman of scientific committee), Juha Mäkinen (chairman of educational committee), and Olavi Ylikorkala (NFOG 2004).

NFOGs økonomi er god. Der er indgået en ny og forbedret aftale for Acta med forlaget Blackwell Munksgaard, og Actas indtægter forventes at øges. Det gør det muligt for NFOG fortsat at være en aktiv organisation.

NFOG uddeler "Lillehammer Stipendiet", som stammer fra overskuddet fra et møde for uddannelsessøgende afholdt i Lillehammer i 1995 af et gruppe med Jørn Hugo Karlsen som formand. Uddelingen sker ved NFOG kongresserne, deadline for ansøgning bliver 31.december året før en kongres. Opslag følger i slutningen af 2003. Stipendiet kan søges af læger under uddannelse og skal anvendes til studieophold.

Bestyrelsen har også besluttet at bruge DKK 76.000 til fellowships for uddannelsessøgende læger til FIGO kongressen i 2003. Abstracts indsendt til FIGO 2003 vil være grundlag for at en ansøger kan komme i betragtning. Et fellowship på DKK 15.000 er til rådighed til hvert af de nordiske lande. Oplysninger om legatet kan ses på NFOG's hjemmeside og på de nationale selskabers hjemmesider. Deadline for ansøgning er 1.april 2003. Legatmodtagerne vil blive udvalgt ved NFOG bestyrelsesmødet i Oslo i maj 2003.

Bestyrelsen vil gerne støtte udvekslingsprogrammer mellem de nordiske lande. Formålet med udvekslingen skal være at udvikle nye kompetencer. Varigheden af udvekslings-opholdet kan være fra uger til måneder. NFOG kan udarbejde katalog over udvekslings-muligheder, men foreningen kan også give finansiel støtte til udvekslingsprogrammer.

Ved NFOG kongressen i Umeå i 2002 var emnet for NFOG symposiet NFOG Going South. om NFOGs rolle i den tredje verden. NFOG vedkender sig fortsat forpligtelsen til at medvirke til at forbedre mødres og børns sundhedstilstand på globalt plan. Hvordan vi skal gøre det, vil blive diskuteret ved næste bestyrelsesmøde i maj måned. Men vi vil også vurdere mulighederne for en indsats i den arktiske verden. Det kan være, at de nordiske lande har viden og erfaring fra arktiske områder, som kunne være nyttige for andre. Vi undersøger mulighederne for, om dette kunne være et emne for NFOG symposiet i Helsinki i 2004. Kommentarer og forslag til dette emne er meget velkomne.

NFOG indbyder til et samarbejde om sjældne sygdomme, som på grund af deres lave hyppighed er vanskelige at forske i på enkelte centre. Se yderligere oplysninger om dette på NFOG's hjemmeside.

Forberedelserne til NFOG kongressen i 2004 skrider frem efter planen anført af kongres-præsident Olavi Ylikorkala. Der planlægges præ kongres symposier om menopause og adolescent gynækologi. Kongressens spændende program kan ses på kongressens hjemmeside www.nfog2004.com, der er link fra NFOGs hjemmeside. Reserver datoerne for kongressen 12–15. juni 2004. Kongressen holdes på Marina Congress Center i centrum af Helsinki. NFOGs symposium efterfulgt af medlemsmødet er søndag 13. juni. Fuldmægtigeforsamlingen finder sted mandag den 14. juni.

Efteruddannelsesudvalget har planlagt et 3-dages møde den 17–19. oktober 2003 i København. Mødet med titlen Hot Topics vil fokusere på kontroversielle emner i faget. Programmet findes allerede på NFOG's hjemmeside.

NFOGs største aktiv er Acta, som blomstrer under chefredaktør Per Olof Janson. Acta modtog i 2002 631 manuskripter. Afvisningsraten var 57% for originalmanuskripter, 54% på kasuistikker. Impact faktoren er nu over 1 og stadig stigende, takket være en om-hyggelig og velovervejet planlægning fra Peo Jansons og medredaktørernes side.

Det daglige antal besøg på NFOG's hjemmeside www.nfog.org er stabilt omkring 10. Abstracts fra kongressen på hjemmesiden besøges flittigt. Mail alert systemer er til gengæld ikke så populært som det var ventet.

NFOG opretter et register over afhandlinger fra de fem nordiske lande, for at synliggøre den forskning, der foregår indenfor obstetrik og gynækologi og for at lette kontakten mellem forskellige forskergrupper i de nordiske lande. De oplysninger der vil være tilgængelige i registret er forfatterens navn, adresse, e-mail adresse, titel på afhandlingen og engelsk abstract og eventuelt link til den fulde tekst. Oplysning om publicerede-/forsvarede afhandlinger sendes til det nationale selskabs videnskabelige sekretær.

NFYOG arrangerer et seminar om uddannelse i begyndelsen af 2004, støttet af NFOG. Fokus vil være både på uddannelse til specialist og på efteruddannelse efter specialistanerkendelse.

Bestyrelsen vil få programmet præsenteret til mødet i maj.

De nordiske lande er medlemmer af EBCOG. I fremtiden vil NFOG bruge mere energi på EBCOG for at øge de nordiske landes indflydelse på europæisk plan.

NFOG har besluttet at engelsk – amerikansk engelsk - skal være foreningens officielle sprog. Vedtægterne vil derfor efter en revision blive oversat til engelsk. Den ny version vil blive præsenteret ved fuldmægtigeforsamlingen i Helsingfors i 2004.

Endnu en gang, forslag og kommenterer er velkomne.

På NFOG bestyrelsens vegne
Peter Hornnes
Formand