Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 1/2003

Organonstipend

23. august 2011

Organon

FORSKNINGSSTIPEND

GYNEKOLOGI OG OBSTETRIKK

NOK 100.000,-

Organon AS utlyser et forskningsstipend i gynekologi og obstetrikk pålydende

NOK 100.000. Aktuelle forskningsprosjekt kan være klinisk eller basalt rettet med relasjoner til human medisin. Forskningsprosjektet kan utføres i Norge. Søkeren må også være bosatt i Norge og skal selv være en aktiv deltager i prosjektet. Stipendiet er personlig. Det skal i søknaden gjøres rede for søkerens vitenskapelige erfaringog hvordan midlene er tenkt anvendt. Vi presiserer at stipendiet ikke er en pris for allerede utført forskning. Stipendiet kan i spesielle tilfelle deles mellom ulike forskningsprosjekter.

En komitè utnevnt av styret i Norsk Gynekologisk Forening skal behandle søknadene.

Tildelingen av stipendiet vil foregå på NGF`s årsmøte i Geiranger i september. Den eller de som har mottatt forskningsstipendiet må være villig til å presentere forskningsresultatene i et egnet forum, samt gi en skriftlig orientering til Organon.

Søknaden sendes til: Organon AS. Postboks 324, 1372 Asker, og skal inneholde en kortfattet forskningsplan, curriculum vitae og et budsjett for prosjektet.

SØKNADSFRISTEN ER 1 AUGUST 2003.04.05

Eventuelle spørsmål kan rettes til

harald.eriksen@organon.no

eller telefon 66 76 44 00