Siste side

SISTE SIDE

Redaktøren kan ikke motstå fristelsen til å gjenfortelle en autentisk opplevelse fra ultralydens spede inntreden i klinikkens hverdag : Ung far, sivilingeniør, ser bildet av sitt første barn, rørt men fattet, strever for å holde de tekniske begrepenes fane høyt, og kommenterer, etter å ha studert bildet og lokalisert hode og kropp:

 


 "Å-ja, dette er så tidlig at "hodet ikke er festet" ennå!"

Er det nødvendig å tilføye at undersøkeren også ble rørt, over mannens vilje til å anvende ervervet lærdom i nye situasjoner ?

PS: Vil bare nevne at dette siste er en av Simon & Binet`s (de med IQ-testen) definisjoner på intelligens. Er det rart at noen skårer høyt??