Abstracts

Vaginal temporær okklusjon av art. uterina ved myombehandling

Embolisering av uterinmyomer 1999 - 2001

Urogenital og rectovaginal endometriose

Prospektiv randomisert evaluering av Ligasure versus konvensjonell suturligering ved elektiv fjerning av uterus - resultater av en pilotstudie

"Førdemodellen" - ein øvingsmodell for laparoskopi

Innleggelsesprakis for ovarial cancer ved norske sykehus i 2002

Risk grouping in squamous cell cervical cancer

Occurrence of cervical intraepithelial neoplasia during pregnancy: a follow-up study of 109.736 women

Er det forskjell i genitalt prolaps morgen og kveld, og med tom og full blære?

Anal inkontinens etter fødsel med analsfinkterskade

Anal inkontinens etter obstetriske sfinkterskader

Sphinkterruptur og gjentakelsesrisiko hos 486 463 kvinner med vaginale fødsler

Tvillingforekomst i Norge 1967 - 2002

Bemanning og vaktberedskap ved de ulike gynekologiske-/fødeavd. i Norge

Skal alle kvinner ha tromboseprofylakse etter elektiv sectio?

Sukkerinntak blant gravide kvinner i Oslo

Gjør vi som tror og sier? En spørreundersøkelse om rutiner ved overtidig svangerskap ved norske sykehus

Fosterovervåking ved hjelp av ST - analyse av foster - EKG.

Poor outcome of fetuses with omphaloceles

Tidlig vekstretardasjon av den ene tvilling ved monochoriote, diamniote tvillinger og insertio velamentosa av den ene navlesnoren - en kasuistikk

Calprotectin - en ny markør for preeklampsi?

8 - isoprostener: en markør for oksidativt stress, forhøyet hos gravide med preeklampsi

Androgennivåer hos kvinner med hyperemesis gravidarum

Hyperemesis gravidarum, helicobacter pylori og etnisitet

Clilevo - studien - en 2 - års oppfølging av HRT i form av Levonova + østrogenplaster

Mifepreston ved provoserte senaborter - en klinisk studie

The use of oral Misoprostol for pre-abortion cervical priming: a randomised controlled trial

Neonatal mortalitet ved setefødsel til termin

Undersøker virkelig TBT- studien hva som er tryggeste forløsningsmåte ved seteleie til termin?