Årsmeldinger fra komiteer, utvalg og representasjon

Årsrapporter fra EBCOG, NFOG vitenskaplig nemd, NFOG kvalitetssikring ved benign uteruskirurgi, takstutvalget for privatpraksis, datautvalget og kvalitetsutvalget er ikke mottatt innen trykkefristen