Norsk gynekologisk forening

Gynekologen nr 2/2003

Håndbok for utdanningskandidater

23. august 2011

 

 

 

Etter initiativ fra FUGO har spesialitetskomiteen utarbeidet en

”Håndbok” for leger under utdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Denne er ment å være et redskap der utdanningskandidaten finner informasjon om hva spesialistutdanningen bør og må inneholde, samt nyttige praktiske opplysninger.

Det er viktig at utdanningskandidaten tidlig setter seg inn i de formelle kravene til godkjenning av spesialiteten, og sammen med veileder lager en gjennomføringsplan.

Håndboken inneholder bl.a. evalueringsskemaer for progresjon, samt de krav til gjennomførte prosedyrerog operative inngrep som til enhver tid gjelder. Som fagmiljøet kjenner til har spesialitetskomiteen arbeidet med utformingen av en "sjekkliste" som skal sikre at kandidaten har deltatt i utredningen, oppfølgingen og behandlingen av kvinner med forskjellige gynekologiske og obstetriske problemstillinger. Denne sjekklisten er nå godkjent av sentralstyret i Dnlf, samt Nasjonalt Råd, og er et krav ved søknad om godkjenning som spesialist etter 01.01.07. Sjekklisten finner man under del 3 i håndboken.

P.g.a. økonomiske forhold, samt muligheten for fortløpende redigering, vil håndboken kun være tilgjengelig på legeforeningens internettsider. En papirversjon er imidlertid som en introduksjon sendt til alle avdelingsoverleger ved utdanningsavdelingene.

Spesialitetskomiteen håper håndboken vil være til nytte, og tar gjerne imot kommentarer fra brukerene.