Informasjon fra redaktøren


Utgivelser 2003 NB!! NB!!

UtgaveMånedDeadline
Nr. 1April/Mai1.Mars
Nr. 2August /September1. August
Nr. 3Desember1. November

NB: Deadline gjelder alt stoff til bladet!

Sekretærfunksjonen
Organon AS har påtatt seg sekretærfunksjon for NGF.

Nye og gamle abonnenter av GYNEKOLOGEN bes sende melding om adresser og endringer direkte til:
Sekretær Kari Dahl Nilsen
Organon AS
Postboks 324
1371 Asker
Tlf. 66 76 44 00 Fax: 66 76 44 01
E-mail: kari.dahl.nilsen@organon.no

Prosedyre ved innsendelse av innlegg til "GYNEKOLOGEN"
  • Sjekk disketten for virus - og opplys om at det er gjort.

  • Bruk nye disketter - ( de koster mindre enn et frimerke !)

  • Merk disketten med tekstbehandlings-program, samt forfatter og adresse

  • Send gjerne stoffet i tillegg på E-mail (som word-dokument) TIL: a-valboe@online.no

  • Send gjerne med gode (papir) bilder, velegnet for sort/hvitt!

  • Benytt følgende adresse ved all korrespondanse:
"Gynekologen" v/ Redaktør:
overlege dr.med. Annelill Valbø,
Kvinneklinikken, Asker og Bærum Sykehus HF,
PB 34, 1306 Bærum Postterminal

Takk for hjelpen - fra redaktør Annelill