Referat: Nordisk perinatalmøte i Bergen

                                    

Norsk perinatalmedisinsk forening valgte i år å holde sitt årsmøte sammen med den XVIII Nordiske perinatalkongressen i Bergen. Kongressen hadde ca. 500 deltagere, men bare omtrent 25 fra Danmark og 15 fra Sverige og enkelte fra Island og Færøyene.

Ved den forrige Nordiske perinatalkongress ble det diskutert om man ikke lenger skulle arrangere nordiske møter pga. den lave møtedeltagelsen fra de andre nordiske land. Dette ble også tatt opp denne gangen, men man ønsket ikke å ta en avgjørelse om dette nå. Styrene i de nordiske foreningene bør diskutere dette nærmere før neste nordiske kongress som blir i Malmø i Sverige i 2005.
Referater:

Sectio på kvinnens eget ønske
Intrauterin vekst
Referat fra frie foredrag