Saksliste for generalforsamlingen


050902 kl. 1700-1830
 1. Velkommen

 2. Valg av ordstyrer

 3. Minnestund

 4. Styrets Årsmelding (referert i Gynekologen).
  • Regnskap for 2002, revidert budsjett for 2003 og budsjett for 2004
  • Regnskap fra Gynekologen
  • Utvalgene

 5. Valg av leder i NGF

 6. Valg av styremedlemmer

 7. Evt.