Utvalg, komiteer og representasjon i NGF 2002-2003


Utvalg, komiteer og representasjon i NGF 2002-2003
 1. Faste komiteer

  KomiteLeder/medlemmerValgt/oppnevnt årFunksjonstidMerknad
  SpesialitetskomiteenTone Skeie Jensen
  Alice Beathe Andersgaard
  Bente Hjelseth
  Torbjørn Eggebø
  Jeanne Mette Goderstad
  Bjarne Eriksen
  Ingrid Baasland
  20024 år (lovbestemt)Utnevnt av sentralstyret
  Vara
  Vara
  ValgkomiteenKåre Augensen
  Eli Smevig
  Berit Norling
  20022 årMå lovfestes

 2. Representasjon i andre organisasjoner

  Representasjon Leder/medlemmerValgt/oppnevntFunksjonstidMerknad
  EBCOGRolf Kirschner
  (executive)
  Bente Mikkelsen
  Kjell Å. Salvesen
  Alice Beathe Andersgaard (vara)
  2000
  2000
  2000
  3 år 
  NFOG`s nemnder
  - etterutdanning
  - vitenskapelig
  - kval.sikr./benign uteruskirurgi
  Tone Skeie Jensen
  Kjell Å Salvesen
  Erik Rokkones
  2002
  2000
  2000
  4 år
  4 år
  2 år
   
  Takstutvalget for privat praksis Ove A. Mortensen
  Oskar Johan Skår
  Tore Lunde
  1996
  2000
  1998
  2 år 
  FUGO Jeanne Mette Goderstad
  Gro Andrea Nyland
  Birgitte Kahrs
  Elisabeth Magnussen
  Ingrid Baasland
  2001
  2001
  2003
  2003
  2001
  2 år 

 3. NGF-utvalg

  Utvalg Leder/medlemmerValgt/oppnevnt årFunksjonstidMerknad
  DatautvalgetTorbjørn Saltveit20014 årNedlagt og gjenopprettet
  KvalitetsutvalgetFinn Egil Skjeldestad
  Mette Haase Moen
  Bjørn Hagen
  Berit Norling
  Knut Magne Uv
  Sverre Sand
  19992 årUnder omorganisering
  Norsk laparaskopiregisterJardar Oma
  Anton Langebrekke
  Jostein Tjugum
  Ingeborg Bøe Engelsen
  Erik Rokkones
  Eilif Hellem
  2002  
  NettredaksjonenAnne Zandjani   
FIGO
Representant er Unni Kirste.