Norsk gynekologisk forening

Avholdte kurs

Fosterdiagnostikk UL + NIPT 30.11.-1.12.2020

23. september 2020

I forbindelse med innføringen av tidlig ultralyd og NIPT skal Senter for fostermedisin på St Olavs hospital arrangere kurs om fosterdiagnostikk (UL og NIPT) 30.11 til 1.12. Det blir digitalt overført og alle de norsk fostermedisinske sentrene deltar med foredrag.
http://www.nsfm.no/kurs/tidligul2020/program.pdf

 

Lenke til facebookarrangementet: https://www.facebook.com/events/735151013733787/