Norsk gynekologisk forening

Kurs og kongresser

Kurs i vulvalidelser 12.11.20

Kurs i vulvasykdommer avholdes i Trondheim 12. november

Både LIS og spesialister er velkomne!
16. august 2020