Norsk gynekologisk forening

Kurs og kongresser

NKIR-Forum 2019

08. november 2019 kl. 11:00-17:00. Ullevål Sykehus, Oslo
Norsk Kvinnelig Inkontinens Forum 2019. Åpent for leger, sykepleiere og uroterapeuter.
8. november 2019

Norsk kvinnelig inkontinensforum

Fredag 8. november 2019 Oslo universitetssykehus, Ullevål

Deltagelse, mat ved ankomst, lunch og kaffe i pausene er kostnadsfritt. Ingen begrensning på antall deltagere fra hver avdeling.  Vi ber om påmelding til møtet innen 15. september.

Bindende påmelding med navn og profesjon på deltagerne skjer til Bjørg Tove Johansen (Sigurd), Kvinneklinikken, Bærum sykehus bjorg.tove.johansen@vestreviken.no tlf 67809452

 

Møteleder Rune Svenningsen

10.55

Rune Svenningsen ønsker velkommen

 

 

11.00

Ultralyd,- et nyttig verktøy ved bekkenbunnstrening?

Maria Ø Nyhus (Anita/Ingrid)

11.25

Diettråd ved OAB, - er det nyttig?

Urolog Harriet Birke (Ingrid)

11.50

Legemidlers påvirkning på nyre og blærefunksjonen

Evt interaksjoner

Klin farm. Siri Ann Mauseth (Ingrid)

12.15

Pause

 

12.35

Urinblærens microbiom - betydning for OAB?

Louise T S Arenholdt (Rune)

13.15

13.20

Produktinformasjon fra Ferring

Produktinformasjon fra Astellas

(Rune)

(Rune)

13.25

Produktinformasjon fra Contura

(Rune)

13.30

Lunch

 

Møteleder

Ingrid Volløyhaug

 

14.30

Nye danske retningslinjer for Botox

Lovise T S Arenholdt (Rune)

15.05

Graviditet etter MUS kan likevel ha negativ betydning!

Ole Dyrkorn (Rune)

15.25

Hva betyr type slynge for resultater?

Hjalmar Schiøtz (Sigurd)

15.45

15.55

Erfaringer med Diveen kontinensbue

Kaffepause

Anita Vanvik

Møteleder Anita Vanvik

16.10

Laserbehandling ved inkontinens

Rune Svenningsen

16.25

Reopeasjoner NPER

Rune Svenningsen

16.45

NKIR satsningsområde 2020

Dimoski/Sissel Oversand

17.00

Møteslutt

 

Påmelding
199 ledige plasser.

Informasjon
Hvor: Ullevål Sykehus, Oslo
Dato: 08.11.2019 kl. 11:00-17:00.
Antall plasser: 200