Endoskopiutvalget

Medlemmer og mandat

Medlemmer:

Leder: Klaus A. Oddenes (Haugesund);
Seema Mathew (St. Olavs), Guri Majak (OUS Ullevål), Anne Veddeng (Haukeland), Jelena Kisic (OUS Ullevål), Marianne Omtvedt (Tønsberg, LIS representant)

Mandat:

Fremme endoskopisk kompetanse blant norske gynekologer gjennom; Arrangere kurs i gynekologisk endoskopi. Være referansegruppe for Norsk Gynekologisk Endoskopiregister. Være rådgiver i høringsuttalelser for Norsk Gynekologisk Forening. Anbefale trening og simulatoropplegg i endoskopiske teknikker. Samarbeide med nasjonale og internasjonale foreninger (f.eks. FUGO, ESGE, Nordisk Endoskopi forening).