Erfaringsmøte Fosterovervåking 2023

28. september 2023, Stavanger Universitetssykehus
Stavanger Universitetssykehus

 

Møtet er åpen for jordmødre, leger og andre fagpersoner som er interessert i

fosterovervåking!

 

 

Sted og tidspunkt: Stavanger universitetssjukehus, aula, 2. etg. sydbygg

       Torsdag 28.09.22 kl. 10:00 - 17:00 (registrering fra kl. 09:00).

 

 

 Påmelding: Nasjonalt erfaringsmøte i fosterovervåking (deltager.no)

 

Foreløpig program:

Hilsen fra referansegruppen

 

Økt variabilitet som utrykk for hypoksi – ved Tarvonen Mikko, Helsinki Universitetssykehus
              

Gjennomgang av kasuistikker

 

Om fremvisning av kasuistikker med diskusjon: Dersom du/dere har kasuistikker som du ønsker å presentere på møtet kan disse sendes inn til referansegruppen før erfaringsmøte via nettsiden til Norsk gynekologisk forening. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/samarbeid/fosterovervakning/vurdering-av-kasus/