Norsk gynekologisk forening

Nyheter

Norske STAN publikasjoner

24. september 2012

Referansegruppen for fødselsovervåkning har i siste utgave av Acta Obstet Gynecol Scand. kommentert en svensk rapport (HTA, health technology assessment) om klinisk nytteverdi av STAN. Les den! 

Et stort klinisk materiale om STAN er publisert fra Kvinneklinkken, Haukeland Universitetssykehus. Finn artikkelen her!