Om den amerikanske RCT CTG vs. STAN

Størst er ikke alltid best...

Tidligere i år ble den hittil største randomiserte studien som sammenlikner bruk av CTG overvåkning alene med CTG og ST analyse (STAN) publisert i New England Journal of Medicine. Studien har vært diskutert både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk Gynekologisk Forening sin referansegruppe for fosterovervåkning kommer her med en uttalelse om studien.