Norsk gynekologisk forening

Samarbeid

Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget er ansvarlig for foreningens Veileder Gynekologi og Fødselshjelp.

Her kan medlemmer av Norsk gynekologisk forening kontakte kvalitetsutvalget med forslag til endringer av kapitlene og forslag til nye kapitler i foreningens veileder.

Utvalget er ikke organet for å svare på vanlige faglige forespørsler, råd eller veiledning. 

Slike henvendelser BLIR IKKE besvart.

Medlemmer:

Leder av utvalget:

Pernille Schjønsby, Ahus

 

Anne Cecilie Hallquist (PSL), Oslo

Trond Michelsen, RH

Tone Skeie Jensen, DNR

Ingeborg Volløyhaug, St Olav

Sist oppnevnt (og konstituert): 2021
Funksjonstid: 4 år.