Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget er ansvarlig for foreningens Veileder Gynekologi og Fødselshjelp.

Her kan medlemmer av Norsk gynekologisk forening kontakte kvalitetsutvalget med forslag til endringer av kapitlene og forslag til nye kapitler i foreningens veileder.

Utvalget er ikke organet for å svare på vanlige faglige forespørsler, råd eller veiledning. 

Slike henvendelser BLIR IKKE besvart.

Medlemmer:

Leder av utvalget:

Pernille Schjønsby, Ahus

 

Anne Cecilie Hallquist (PSL), Oslo

Trond Michelsen, RH

Tone Skeie Jensen, DNR

Ingeborg Volløyhaug, St Olav

Sist oppnevnt (og konstituert): 2021
Funksjonstid: 4 år.