Norsk auditgruppe ved maternelle dødsfall

Norsk auditgruppe ved maternelle dødsfall ble startet i 2010 og er en faggruppe i NGF

Mandatet er å redusere risiko for dødsfall relatert til svangerskap og fødsel ved systematiske gjennomganger av alle mødredødsfall i Norge.

 

Formål:

 • I. Etablere et valid rapporteringssystem for mødredødsfall for å fastslå MMR i Norge
 • II. Gjøre systematiske gjennomganger og risikofaktoranalyser av alle mødredødsfall for slik å påvise årsaker og medvirkende faktorer til dødsfallene
 • III. Lage klinisk rettede læringsmål med det mål å forbedre svangerskap- og fødselsomsorgen i Norge

   

 

Gruppemedlemmer

 • Liv Ellingsen, leder av gruppen og overlege Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

 • Lill Trine Nyfløt, postdoktor ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og seksjonsoverlege Vestre Viken, Drammen. Koordinator for det nordiske samarbeidet.

 • Siri Vangen, leder for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Oslo universitetssykehus.

 • Anne Flem Jacobsen, overlege og professor på Oslo universitetssykehus Ullevål.

 • Astrid Betten Rygh, avdelingsoverlege Stavanger universitetssjukehus.

 • Christian Tappert, overlege St. Olavs hospital.

 • Ferenc Macsali, overlege Haukeland universitetssjukehus og overlege FHI.

 • Eva Astrid Øverland, overlege Akershus universitetssykehus.

 • Kristin Skogøy, overlege Nordlandsykehuset Bodø.

 • Sedina Atic Kvalvik, overlege Haukeland universitetssjukehus.

 • Hilde Beate Gudim, fastlege Skui legekontor, Bærum.

 • Lilly Kleppa, jordmor Stavanger universitetssjukehus.

 • Eldrid Langesæter, overlege anestesi, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

 

Det er tett samarbeid med de andre nordiske landene i Nordic Maternal Mortality Group for å oppnå et større forskningsgrunnlag fordi antallet dødsfall er få i hvert enkelt land. Gruppen har utgitt flere publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter i den norske gruppen og i den nordiske gruppen.