Norsk gynekologisk forening

Samarbeid

NFGO (gyn. onkologi)

Norsk forum for gynekologisk onkologi
header-nfgo
Norsk forum for gynekologisk onkologi banner

STYRET 2017:

Leder:
Kathrine Woie, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
kathrine.woie@helse-bergen.no

Nestleder:
Rita Steen, Oslo Universitetssykehus, Oslo
rita.steen@ous-hf.no

Kasserer:
Martin Lindblad, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
martin-lindblad@hotmail.com

Sekretær:
Anne Dørum, Oslo Universitetssykehus, Oslo
anndoe@ouf-hf.no

Webredaktør:
Elisabeth Berge Nilsen, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger
Elisabeth.berge.nilsen@sus.no

Styremedlemmer:
Marit Sundset, St.Olav Hospital, Trondheim
Marit.sundset@stolav.no

Bent Fiane, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger
Bent.eltvedt.fiane@sus.no

Varamedlemmer:
Anne-Beate Vereide, , Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Anne.beate.vereide@unn.no

Line Bjørge, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Line.bjorge@helse-bergen.no

Torbjørn Paulsen, Oslo Universitetssykehus, Oslo
Torbjorn_paulsen@hotmail.com

Kurt Sachse, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog
Kurt.sache@ahus.no

Merethe Ravlo, St.Olav Hospital, Trondheim
Merethe.ravlo@stolav.no

Funksjonstid: ikke begrenset

Mandat:

NFGO har egne vedtekter vedtatt ved opprettelsen 181105, her fremheves kun §2: Forumets mål er å fremme kunnskap om å samarbeide innen gynekologisk onkologi.