NPE-komite

Medlemmer og mandat

Medlemmer:

Pål Øian, Bjørn Hagen, Runar Eraker

Sist oppnevnt: 2014

Funksjonstid:

ikke begrenset. Utvalget er aktivt.

 

Mandat:

Bearbeide det erfaringsmateriale somligger i NPE innen vårt fagfelt for å se om dette kan utnyttes på en fornuftig måte.