Norsk urogynekologisk faggruppe

Mandat:

  • Fremme kompetanse om urogynekologi blant norske gynekologer
  • Ansvarlig for NUGG-formøtet til årsmøtet i NGF
  • Samarbeide med nasjonale og internasjonale foreninger
  • Være rådgiver for høringsuttalelser for norsk gynekologisk forening
  • Arrangere møter/kurs om urogynekologi
  • Ansvarlig for aktuelle kapitler i veileder
  • Være referansegruppe for NGF

 

 

Medlemmer (alle valgt ved konstitusjonsmøte 03.02.21):

Cathrine Reimers, OUS Ullevål (Leder, har PhD)

Kristine Amundsen, UNN

Maria Nyhus, St Olav

Anne Martha Stokke, Haukeland sh (LIS-representant)

Mariann Eidet, Sørlandet sh

Siv Svennevik Myhr, SIV

Kjersti Rimstad, AHUS

 

 

Krav til gruppen:

-Klart formulert mandat/ formål

-Geografisk sammensetning m representanter fra alle 4 helseforetak

-Det skal velges en leder

-Minst ett medlem skal ha vitenskapelig bakgrunn

-Minst en LIS skal være medlem

-Må avlegge årsrapport til NGF som publiseres i Gynekologens årsmøteutgave m frist 1 sept.

-Det skal være en definert valgperiode for medlemmene

-Det skal være et system for å rekruttere medlemmene

-Det skal rapporteres om endringer i gruppa til NGF 

 

 

Spesifikke krav til årsrapport:

•   faggruppens mandat/ formål

•   representanter med geografisk tilhørighet og valgperiode

•   saker aktuelle år