Gyn prosedyrekoder & diagnosekoder

Vennligst kontakt Dr.Anne Zandjani, e-post: az@skispes.nhn.no, hvis dere finner nye prosedyrekoder som bør være med.

 En god søkemotor for både diagnose- og prosedyrekoder finner dere her: FinnKODE

____________________________________________________________________

Generell Gynekologi diagnoser Koder
   
Anogeitale vorter A 63.0
Bakteriell vaginose N 89.9
Bekkeninfeksjon/salpingitt og ooforitt N 70.0
Descensus urogenitalis N 81
Urethrocele N 81.0
Cystocele N 81.1
Descens/Prolaps av uterus,inklompl N 81.2
Totalprolaps av uterus/ev vag.topp N 81.3
Descens/Prolaps av uterus uspes. N 81.4
Enterocele N 81.5 
Rectocele N 81.6
Annet genitalt prolaps,f.eks elong.cerv. N 81.8
Gentialt prolaps uspes. N 81.9
Svangerskap utenfor livmoren O 00
Komplikasjoner etter abort, svangerskap utenfor livmoren og blæremola O 08
Endometriose-adenomyose N 80
Endometriose i uterus N 80.0
Endometriose i ovarium N 80.1
Endometriose i salpinx N 80.2
Endometriose på bekkenperitoneum N 80.3
Endometriose i rekovaginalseptum og vagina N 80.4
Endometriose i tarm N 80.5
Endometriose i hudarr N 80.6
Annen spesifisert endometriose N 80.8
Uspesifisert endometriose N 80.9
Essensiell vulvodyni  
Subakutt og kronisk vulvitt N 76.3
Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og perineum N 90.9
Uspesifisert nevralgi og nevritt N 79.2
Anogenital herpesvirusinfeksjon (herpes simplex) N 60.0
Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem A 56.0
Genitale misdannelser  
 Medfødte misdannelser i livmor og livmorhals Q 51
 Agenesi og aplasi av livmoren Q51.0
 Duplikasjon av livmor med duplikasjon av livmorhals og skjede Q 51.1
 Annen duplikasjon av livmor Q 51.2
 Uterus bicornis Q 51.3
 Uterus unicornis Q 51.4
 Agenesi og aplasi av livmorhals Q 51.5
 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i livmor, livmorhals (f.eks hypoplasi) Q 51.8
 Uspesifisert medfødt misdannelse i livmor, livmorhals Q 51.9
Andre medfødte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer Q 52
 Medfødt mangel på skjede Q 52.0
 Duplikasjon av skjede (vagina septa). Unntak: Q51.1 Q52.3 Uperforert hymen (hymen imperforatus) Q 52.1
 Andre spesifiserte misdannelser i kvinnelige kjønnsorganer Q 52.8
 Uspesifisert misdannelse i kvinnelige kjønnsorganer Q 52.9
Gonokokkinfeksjon A54
   
Fistler som innbefatter kvinnelige kjønnsorganer N82
 Vesikovaginale fistler N 82.0
 Andre fistler i kvinnelige urinveier og kjønnsorgan N 82.1
 Fistel mellom skjede og tynntarm N 82.2
 Fistel mellom skjede og tykktarm, rectovaginal fistel N 82.3
 Andre intestinogenitale fistler hos kvinne N 82.4
Genitokutane fistler hos kvinne N 82.5
 Andre fistler i kvinnelige kjønnsorgan N 82.8
 Uspesifiserte fistel i kvinnelig urinveier og kjønnsorgan N 82.9
Skade under kirurgisk prosedyre Y 60.0
For stor stråledose ved strålebehandling Y 63.2
Utilsiktet eksponering av pasient for stråledose i forbindelse med behandling Y 63.3
Habituell abort  
 Habituell abort (ikke gravid) N 96
 Habituell abort (for tiden gravid) O 26.2
 Habituell abort (med aktuell abort) O 03-O 06
Hirsutisme og androgenisering
  Hypertrikose L 68
Hisutisme L 68.0
  Androgenoverskudd E 28.1
  Adrenogenitale forstyrrelser E 25
Medfødte adrenogenitale forstyrrelser i tilknytning til enzymmangel E 25.0
Andre spesifiserte adrenogenitale forstyrrelser E 25.8
   
Infertilitet
Infertilitet hos kvinnen N97
 Anovulasjon N 97.0
 Tubarfaktor inklusiv anomalier N 97.1
 Uterine faktorer inklusive anomalier N 97.2
 Cervixfaktorer N 97.3
 Kvinnelig infertilitet som skyldes faktorer hos mannen N 97.4
 Andre spesifiserte faktorer N 97.8
Uspesifisert kvinnelig infertilitet N 97.9
 Infertilitet hos mannen N 46
 Komplikasjoner i forbindelse med assistert befruktning N 98
 Infeksjoner i forbindelse med assistert befruktning N 98.0
 Ovarielt hyperstimuleringssyndrom OHSS N 98.1
 Komplikasjoner i forbindelse med innføring av egg (GIFT) N 98.2
 Komplikasjoner i forbindelse med innføring av embryo (IVF/ICSI) N 98.3
Andre spesifiserte komplikasjoner (f.eks. ved inseminering) N 98.8
 Uspesifiserte komplikasjoner i forbindelse med assistert befruktning N 98.9
Klimakteriet
 Forstyrrelser i klimakterium og senere N 95
 Tilstander i forbindelse med klimakterium og menopause N 95.1
Uspesifiserte forstyrrelser i klimakterium og senere N95.9
Kroniske underlivssmerter
 Smerte i buk og bekken R 10
 Smerte i bekken og perineum R 10.2
Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken R 10.4
  Smerte og andre tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus N 94
 Mittelsschmerz N 94.0
 Dyspareuni (med somatisk årsak) N 94.1
 Vaginisme (med somatisk årsak) N 94.2
Primær dysmenoré N 94.4
 Sekundær dysmenoré N 94.5
Kvinnelig omskjæring
Z90.7 Kontakt med helsetjenesten på grunn av ervervet tap av kjønnsorgan-tilleggskode til øvrige koder Z 90.7
S38.2 Traumatisk amputasjon av ytre kjønnsorganer S 38.2
X8n Voldsskade, overfall X 8n
Kvinnen søker hjelp for problemet uten å være gravid, og åpnende kirurgi utføres eller overveies: Y 87.1
Kvinnen er gravid og åpnende kirurgi utføres eller overveies: O 34.7
O66.8 Annen spesifisert mekanisk hindret fødsel O 66.8
Menoragi ,metroragi
 Menoragi, polymenore N 92.0
 Metroragi, menometroragi N92.1
Juvenil metropathi (rikelige blødninger i puberteten) N92.2
Perimenopausale blødninger N 92.4
Myoma uteri
 Leiomyom i livmor D 25
 Submukøst leiomyom i livmor D 25.0
 Intramuralt leiomyom i livmor D 25.1
 Subserøst leiomyom i livmor D 25.2
 Leiomyom i livmor, uspesifisert D 25.9
Ovarialcyster
 Godartet svulst i ovarium (dermoid cyste) D 27
Endometriose i ovarium N 80.1
 Follikelcyste i ovarium N 83.0
 Corpus luteum cyste N 83.1
 Andre og uspesifiserte ovarialcyster N 83.2
 Polycystisk ovarialt syndrom (PCOS) E 28.2
Postmenopausal blødning
N 95.0
Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS) N 94.3
Prevensjon
 Prevensjonstiltak Z 30.
 Generell prevensjonsveiledning Z 30.0
 Innsetting av spiral Z 30.1
Sterilisering Z 30.2
Utskrapning av endometriet ved forsinket menstruasjon Z 30.3
 Overvåkning av befruktningshindrende legemidler Z 30.4
 Kontroll av spiral Z 30.5
 Annet spesifisert prevensjonstiltak Z 30.8
 Uspesifisert prevensjonstiltak Z 30.9
Primær amenore
Primær amenore N 91.0
Forsinket pubertet, pubertas tarda INA E 30.0
Provosert abort O 04
Seksuelle dysfunksjoner
Tap/hemmet seksuell lyst F 52.0
 Seksuell aversjon og manglende seksuell glede F 52.1
 Manglende seksuell respons F 52.2
Orgastisk dysfunksjon F 52.3
 Ikke organisk vaginisme F 52.5
 Ikke organisk dyspareuni F 52.6
Forsterket seksualdrift F 52.7
 Uspesifisert seksuell dysfunksjon som ikke skyldes organisk lidelse F 52.9
 Dyspareuni (organisk) N 94.1
 Vaginisme (organisk) N 94.2
Uspesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål Z 70.9
 Relasjonsproblemer Z 63.0
Seksuelle overgrep
 Undersøkelse og observasjon etter påstått voldtekt Z 04.4
 Psykiske plager ved belastende livshendelse F 43.2
 Posttraumatisk stresslidelse F 43.1
Sekundær amenore og oligomenore
Sekundær amenore N 91.1
 Sekundær oligomenore N 91.4
Spontan abort
Abortus spontaneus, komplett/inkomplett O 03
 "Blighted ovum", ødelagt egg, anembryonalt svangerskap O 02.0
 "Missed abortion", abortus retentus, retensjon av dødt foster O 02.1
 Abortus imminens, blødning spesifisert som forårsaket av truende abort O 20.0
Sterilisering Z 30.2
Syfilis A 51
Trikomonasinfeksjon A 59.0
Urininkontinens
 Stressinkontinens N 39.3
 Urge inkontinens N 39.4
 Blandingsinkontinens N 39.8
Vulvavestibulitt
 Subakutt og kronisk vulvitt N 76.3
 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og perineum N 90.9
 Uspesifisert nevralgi og nevritt M 79.2
Vulvodyni
 Subakutt og kronisk vulvitt N 76.3
 Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorgan og perineum N 90.9
 Uspesifisert nevralgi og nevritt M 79.2
Vulvovaginale soppinfeksjoner B 37.3
Vulvovaginale infeksjoner
Tidlig syfilis A 51
 Gonokokkinfeksjon A 54
 Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem A 56.0
 Trikomonasinfeksjon A 59.9
 Anogenital herpesvirusinfeksjon A 60
 Anogenitale (veneriske) vorter A 63.0

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

  GYN ONKOLOGI DIAGNOSEKODER  
 
Arvelig gynekologisk cancer Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i familieanamnesen Z80.0
  Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i familieanamnesen Z80.4 
Cervixcancer Ondartet svulst i livmorhals C53
  Ondartet svulst i livmorlegeme (neoplasma malignum corporis uteri) C54
Endometriecancer Nedre uterin-segment (isthmus uteri) C54.0
  Livmorslimhinne (endometrium) C54.1
  Fundus uteri C54.3
  Overlappende svulst i livmorlegeme C54.8
  Livmorlegeme (corpus uteri) uspesifisert C54.9
  Ondartet svulst i livmor, uspesifisert del (neoplasma malignum uteri partinum non specificatarum) C55
Endometriehyperplasier Glandulær hyperplasi i endometrium (tilsvarer simpel hyperplasi) N85.0
  Adenomatøs hyperplasi i endometrium (tilsvarer kompleks hyperplasi og simpel atypisk hyperplasi) N85.1
  Carcinoma in situ (preinvasivt carcinom) i endometrium D07.0
Eptelial ovarialcancer Ondartet tumor i eggstokk C56
   Borderline tumor i ovariet D39.1
Precancrøse lidelser i cervix CIN I (Cervikal Intraepitelial Neoplasi) - Lett dysplasi N87.0
  CIN II - Moderat dysplasi N87.1
  IN III - Grov dysplasi eller carcinoma in situ D06
  CIN III i endocervix D06.0
  CIN III på ectocervix (portio) D06.1
  CIN III uspesifisert D06.9
  AIS - adenocarcinoma in situ (finnes ikke i ICD-10) D09.7
Trofoblasttumorer Blæremola O01
  Komplett blæremola O01.0
  Inkomplett blæremola O01.1
  Blæremola, uspesifisert om komplett eller inkomplett O01.9 630X
  Invasiv mola D39.2
  Mistenkt ondartet tumor i morkaken D39.2
  neoplasma malignum placentae suspecta  
  choriocarcinoma suspecta  
  Ondartet tumor i morkaken C58.9
  Neoplasma malignum placentae  
  Choriocarcinom  
  Placenta site trophoblastic tumor C58.9
Tubecancer Neoplasma malignum salpingis C57.0
Uterussarcom Ondartet svulst (sarkom) i bindevev og bløtvev, uspesifisert C49.9
  Ondartet svulst i livmorlegeme C54.9
Vaginalcancer Carcinoma in situ i skjeden - VAIN III D07.2
  Ondartet svulst i skjede C52
Vulvacancer Carcinoma in situ i ytre kvinnlige kjønnsorganer (vulva), VIN III D07.1
  Ondartet tumor i ytre kvinnlige kjønnsorganer (vulva)

C51.9

 

OBSTETRIKK KODER KOMMER SNART