Spesialitetskomiteen

Komiteens oppgaver er å bistå leger i spesialisering og utdanningsinstitusjonene for å sikre en god spesialistutdanning

Medlemmer:

Leder

Christine Hancke

Mail: christinehancke@hotmail.com

 

Medlemmer

Nestleder: Renate Torstensen

Sekretær (LIS-representant): Ragnhild Lindelien Schwartz ​​​

Jette Elisabeth Stær-Jensen ​​​

​​​Nora Johansen ​​​​

 

Varamedlemmer

Mari Bunkholt Elstrand ​​​

Alexander Vietheer​​​​

LIS-vararepresentant ​​Kristine Heien Hansen

 

Sist oppnevnt:

2018-2022

Funksjonstid: 4 år

Mandat:

Sentralstyret i Legeforeningen utnevner komiteen, som er direkte rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål som omhandler utdanning. Mandatet fremgår av "Bestemmelser for spesialistutdanningen", Generelle bestemmelser, §1.