Norsk gynekologisk forening

Samarbeid

Spesialitetskomiteen

Komiteens oppgaver er å bistå leger i spesialisering og utdanningsinstitusjonene for å sikre en god spesialistutdanning
Gruppe med spesialister. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Medlemmer:

Marte Myhre Reigstad

Marte Myre Reigstad

Leder
Marte Myhre Reigstad
Overlege, Oslo Universitetssykehus
Mail: martereigstad@gmail.com
Interesser: Forskning, utdanning, faglig samhold. PhD med tema kreftrisiko etter assistert befruktning. For øvrig: Familie, venner, mat og hytta i Sverige

Christine Hancke

Christine Hancke

Nestleder
Christine Hancke
Avtalespesialist. I praksis en generalist som trives med varierende hverdag og problemstillinger.
Fritiden går for det meste med til barna, men bruker gjerne tid på tennisbanen eller med våre flotte engelsk settere.

 

Yngvild Skåtun Hannestad

Yngvild Skåtun Hannestad

Yngvild Skåtun Hannestad
Dr.med., avtalepraksis fra 2012. Medlem i NGF-styret. Medlem i Legeforeningen Fondsutvalg. Leder PSLs forskningsutvalg. Styremedlem Filosofisk Poliklinikk. Driver mentorgruppe for legestudenter
Annet: Gift, 3 barn, hund og katt. Favorittsport: basketball, 40 års fartstid som spiller, trener, med klubbdrift.

 

Jette Stær Jensen

Jette Stær Jensen

Jette Stær-Jensen
Overlege, PhD, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog
Mail:     jett@ahus.no
Interesser: Har skrevet PhD om hvordan bekkenbunnen endres under graviditet og etter fødsel, og har særlig interesse for gynekologisk ultralyd.

 

Renate Torstensen

Renate Torstensen

Renate Thorstensen
LIS-leder og overlege gyn OUS
Mail: R_enate@hotmail.com
Interesser: Faglige: Laparoskopi, akutt obstetrikk på vakt og spesialistutdanning!
Ikke-faglige: Kjøre barn til og fra trening. Turer i skog og mark ved anledning!


Camilla Rørslett Kleveland

Camilla Rørslett Kleveland

Camilla Kleveland
LiS, Kvinneklinkken, St. Olavs

Mail: Camillakleveland@gmail.com
Faglig: Utdanning og obstetrikk!
Ikke faglig: 2 små barn, og i 2 i vakt/ så trening - og fjellturer ved anledning.

Kristine Heien Hansen

Kristine Heien Hansen
LIS, Haukeland universitetssykehus siden 2016
Mail: Kristine.heien.hansen@helse-bergen.no
Faglige interesser: Fremdeles like gøy å legge tang som laparoskopi
Ikke faglige: travel 3-barnsmamma. Glad i å reise, god mat og vin.

Mari Bunkholt Elstrand
Mari Bunkholt Elstrand
Overlege, PhD. Avd. for gynekologisk kreft, Oslo Universitetssykehus.
Faglige interesser: Gynekologisk kreftbehandling generelt, og behandling av eggstokkreft spesielt. Forskning, undervisning og utdanning.
Ikke-faglige interesser: Familie, skolekorps og friluftsliv hvis tiden strekker til.

 

Sist oppnevnt:

2018-2022

Funksjonstid: 4 år

Mandat:

Sentralstyret i Legeforeningen utnevner komiteen, som er direkte rådgivende organ for sentralstyret i spørsmål som omhandler utdanning. Mandatet fremgår av "Bestemmelser for spesialistutdanningen", Generelle bestemmelser, §1.