Andre nyttige fagressurser

NGF veiledere som app: Android eller iPhone

Uptodate

Relis

Legemiddelhåndboka

BMJ best practice

Hysteroskopiatlas fra UNN

GLOWM:

  • App med læringsressurser, instrukser og videoer innen obstetrikk. Er mest rettet mot leger og jordmødre i U-land men kan være nyttig for alle. GLOWM står for "The Global Library of Womens Medicine"