Bakteriell vaginose - Generelle infeksjoner

Babill Stray-Pedersen - Babill.Stray-Pedersen@medisin.uio.no
Knut Hordnes

Etiologi

Økologisk ubalanse i skjedens bakterieflora hvor den aerobe floraen erstattes med en mengde anaerobe bakterier også Gardnerella vaginalis, mykoplasma og s-formede bakterier. Laktobakteriene mangler og syrenivået reduseres

Forekomst

Finnes hos 10-20 % av kvinner i fertil alder.
Ca. halvparten er symptomfri, mens den andre halvpart plages av illeluktende utflod.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved hjelp av

  • Amsels kriterier: 3 av 4 kriterier bør være oppfylt
  • Tynn homogen utflod
  • pH > 4,7
  • Positiv luktetest (”fiskelukt” med KOH)
  • Clueceller ved mikroskopi av våt preparat og ingen laktobakterier

Dyrkning har ingen plass i diagnostikken.

Behandling

Symptomatisk BV (illeluktende, økt utflod) bør behandles
Klindamycin (Dalacin®) vaginalkrem (2 %) i syv dager eller vagitorier i 3 dager.
Metronidazol, peroralt: 400-500 mg x 2 i 7 dager eventuelt 2 g engangsdose dag 1 og dag 3.
Engangdosering er mindre effektivt enn mer ukes behandling.
Vaginalgel: Zidoval i 5 dager

For å forebygge for tidlig fødsel er det viktig at behandlingen gis tidlig i svangerskapet.

Oppfølging

Behandlingen er 70 % effektiv. Gjentatt behandling kan være nyttig. Melkesyretilskudd vaginalt etter behandlingen bedrer effekten. Partner behandling ikke nødvendig.

Komplikasjoner

Gravide med BV har dobbelt risiko for å senabortere eller føde preterm. Jo tidligere i svangerskapet den abnormale floraen eksisterer, jo større er risikoen for for tidlig fødsel.

Tiltak

Å screene alle gravide kvinner anbefales ikke, men BV undersøkelse kan være indisert ved tidligere sen abort. Selvtesting hvor gravide undersøker sin vaginal pH er forsøkt for å redusere preterm fødsel. pH > 4,7 indikerer at vaginalfloraen bør undersøkes nærmere.

Testing og behandling av BV kvinner med tidligere senabort eller for tidlig fødsel har ført til bedret utkomme ved neste svangerskap.
To nye RCT-studier hvor behandlingen har vært gitt tidlig i svangerskapet har forhindret preterm fødsel. I Sverige er det vist at BV-screening/behandling reduserte preterm fødsel før 34 uker. Svangerskapet ble forlenget med 32 dager.

Råd

Kvinner med tidligere senaborter og eller preterm fødsel samt BV bør profylaktisk behandles tidlig i neste svangerskapet eller helst før neste graviditet.

Litteratur

  1. Joesoef MRSchmid G. Bacterial vaginosis. Clin Evid. 2005 Jun;(13):1968-78.
  2. Larsson PGBergstrom MForsum UJacobsson BStrand AWolner-Hanssen P. Bacterial vaginosis. Transmission, role in genital tract infection and pregnancy outcome: an enigma. APMIS. 2005 Apr;113(4):233-45.
  3. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F, Hay P. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymptomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet 2003;361:983-8.
  4. Lamont RFSawant SR. Infection in the prediction and antibiotics in the prevention of spontaneous preterm labour and preterm birth. Minerva Ginecol. 2005 Aug; 57(4):423-33.
  5. Larsson PG, Fahraeus L, Carlsson B, Jakobsson T, Forsum U; the premature study group of the Southeast Health Care Region of Sweden. Late miscarriage and preterm birth after treatment with clindamycin: a randomised consent design study according to Zelen. BJOG. 2006 Jun;113(6):629-