Genital klamydiainfeksjon - Genitale infeksjoner

Babill Stray-Pedersen - Babill.Stray-Pedersen@medisin.uio.no

Knut Hordnes

Genital klamydia er den vanligste seksuelt overførte bakterielle infeksjon i Norge. 22500 nye tilfelle ble registrert i 2011. Infeksjonen er hyppigst hos seksuelt aktive kvinner under 25 år. Det er en stigende trend i denne aldersgruppen både blant kvinner og menn. Prevalensen hos gravide varierer mellom 3-5 %.

Etiologi

Chamydia trachomatis overføres ved seksuell kontakt. En av fem som har samleie med en smittet person, vil selv bli smittet. Inkubasjonstid er 5-14 dager. Bakterien infiseres sylinder epitel i urogenitaltraktus.

Risikofaktorer

Risikogrupper er

  • Kvinner under 25 år
  • Kvinner med ny partner
  • Kvinner med økt vaginal utflod og eller uretritt symptomer uten bakteriuri

Diagnostikk

Klinikk
Oftest asymptomatisk. Økt utflod samt dysuri kan være symptom hos gravide.

Laboratoriepåvisning
Genteknologiske metoder: (PCR er vanlig i dag). Prøver tas fra: cervix, uretra, urin eventuelt vulva, vagina. Selvprøve anbefales, dvs.: kvinnen kan selv ta prøve av initialurin på egnet prøvebeholder eller penselprøve fra vulva, vagina.

Tiltak/behandling

Det er omdiskutert hvorvidt alle gravide skal undersøkes for klamydia ved første svangerskapskontroll (kfr. ”Svangerskapsomsorg”). Det anbefales testing av kvinner under 25 år ved enhver graviditet og abort. Det finnes ingen vaksine.

Behandling

Antibiotikabehandling med azitromycin engangsdose (1 g) anbefales både kvinnen og hennes partner.

Tidligere ble erytromycin anbefalt til gravide, men pga gastrointestinale bivirkninger foretrekkes Amoxicillin (500 mg x 3 i 7 dager) eller klindamycin (to uker)

Antibiotikabehandling: azitromycin som engangsdose, eventuelt doksysyklin i syv døgn. Ved første trimester graviditet amoksicillin (500 mg x 3) i 7 dager. Ved andre og tredje trimester azitromycin som engangsdose eller erytromycin i 7 døgn.

Pasienten må vente i én uke etter behandling før de kan ha ubeskyttet samleie.

Kontrollprøve tas fem til seks uker etter behandlingen da nukleinsyre­testen også kan påvise døde bakterier Folketrygden dekker utgifter (også egenandel, ”Blåreseptforskriften § 4 punkt 2”) til legeundersøkelse, behandling og kontroll.

Komplikasjoner

Klamydia forårsaker cervicitt, uretritt og bekkenperitonitt hos kvinner. Barnet kan smittes ved vaginal fødsel og kan utvikle øyeinfeksjon som manifesteres etter en til to uker uker og pneumoni etter tre uker. Hvorvidt klamydia kan føre til preterm fødsel er ikke avklart.

Oppfølging

I smittevernloven er klamydia definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Meldingen skjer anonymt og summarisk fra de mikrobiologiske laboratoriene. Smitteoppsporing av seksualpartnere de siste seks måneder er pålagt.

Litteratur

  1. Brocklehurst P, Rooney G Interventions for treating genital chlamydia trachomatis infection in pregnancy (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 2003, Issue 3, 2003.
  2. Clinical Effectiveness Group. National guideline for the management of Chlamydia trachomatis genital tract infection. Sex Transm Infect 1999;75 (Suppl 1):4–8.
  3. Gencay M et al. Chlamydia trachomatis infection in mothers with preterm delivery and in their newborn infants. APMIS 2001;109(9):636-40
  4. Majeroni BA, Ukkadam S. Screening and treatment for sexually transmittedinfections in pregnancy. Am Fam Physician. 2007 Jul 15;76(2):265-70.