Listeriose - Generelle infeksjoner

Babill Stray-Pedersen - Babill.Stray-Pedersen@medisin.uio.no
Knut Hordnes

Forekomst

Listeriose er sjelden, men fra tid til annen forekommer lokale epidemier.

Etiologi

Infeksjonen er fremkalt av bakterien Listeria monocytogenes. Listeriabakterien finnes normalt i naturen og kan forekomme i forskjellige næringsmidler spesielt i melkeprodukter (mugg-ost-epidemi i 1987) og i røkt fisk. Den overlever frysing og pasteurisering og gror sakte ved 30–37o C, men drepes ved + 70o C.

Risikofaktorer

Sykdom ses hyppigst hos pasienter svekket av annen grunnsykdom, eldre, sjeldnere hos gravide og nyfødte.

Diagnostikk

Klinikk
Listeriose er oftest uten symptomer, men kan gi influensaliknende tegn med feber noen dager. Laboratoriepåvisning. Dyrkning av bakterien fra cervix, uterus. Serologiske prøver er usikre.

Behandling

Penicillin/Ampicillin.

Komplikasjoner

Infeksjon under graviditeten kan føre til abort og/eller fosterinfeksjon.
Hos den nyfødte finnes to distinkte sykdomsbilder.
Den tidlige formen manifesterer seg få dager etter fødselen med pneumoni, sepsis og meningitt. Barna fødes oftest preterme og er kritisk syke. Antageligvis intrauterin smitte
Den sene formen skyldes kontaktsmitte ved fødselen hos en ellers fullbåren, frisk nyfødt , Infeksjonen oppdages en til seks uker etter fødselen og har et mildere sykdomsbilde.

Profylakse

Unngå upasteriserte melk, melkeprodukter og muggoster. Unngå å spise mat som har vært oppbevart lenge i kjøleskapet. Varm opp maten til over + 70o C.

Litteratur

  1. Lassen J. Listeria monocytogenes – en opportunist med alvorlige hensikter. Tidsskr Nor Lægeforen 1999;119:354
  2. Mylonakis E, Paliou M, Hohmann EL, Calderwood SB, Wing EJ. Listeriosis during pregnancy. A case series and review of 222 cases. Medicine (Boston) 2002; 81:260-9
  3. Silver HM. Listeriosis during pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1998;53:737-40
  4. Rekommendationer från Livsmedelsverket på nätet; Kostråd för gravida- Bakterier och parasiter. FUNKER IKKE!!!