Streptokokk gruppe A infeksjon (GAS) - Generelle infeksjoner

Babill Stray-Pedersen - Babill.Stray-Pedersen@medisin.uio.no
Knut Hordnes

Forekomst

Cirka 100 kvinner i alle aldre rammes årlig av invasiv infeksjon i Norge.

Etiologi

Bakterien Streptococcus pyogenes: gruppe A streptokokker (GAS) koloniserer svelget i opp til 10 %. De fleste er asymptomatiske bærere. Bakterien kan fremkalle lokale ikke invasive infeksjoner som brennkopper, rosen, tonsillitt og otitt. Kan også forårsake skarlagensfeber, barselsfeber og nekrotiserende fasciitt.

Risikofaktorer

Ved alvorlige GAS-infeksjoner kan det utvikles vevshenfall på grunn av ulike toksiner.
Barselkvinner har stor sårflate i uterus samt episiotomi eller keisersnittarr, og er derfor spesielt utsatt.

Diagnostikk

Klinisk
Ofte lavgradig feber, med raskt stigende infeksjonstegn og sepsisutvikling i løpet av noen døgn (toksisk sjokk).

Laboratoriepåvisning
Dyrkning av bakterien fra vev, kroppsvæske, blod.

Tiltak/behandling

Infeksjonens forløp kan bli svært dramatisk. Hurtig diagnostikk og intensiv behandling er nødvendig. Store doser antibiotika: penicillin kombinert med klindamycin og aminoglykosider. Øyeblikkelig radikal fjernelse av affisert vev.

Komplikasjoner

Alvorlig invasiv GAS-sykdom (f.eks. nekrotiserende fasciitt) har økt i senere år. I England er sepsis nå hyppigste årsak til maternell mortalitet. Den fryktede barselsfeberen i gamle dager skyldes GAS.

Profylakse

God hygiene med hyppig håndvask for å unngå bakteriespredning (Semmelweiss).

Litteratur

  1. Nathan L, Peters MT, Ahmed AM, Leveno KJ. The return of life-threatening puerperal sepsis caused by group A streptococci. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 571-2.
  2. Panaro NR, Lutwick LI, Chapnick EK. Intrapartum transmission of group A streptococcus. Clin Infect Dis 1993; 17: 79-81.
  3. Stevens DL, Tanner MH, Winship J, et al. Severe group A streptococcal infections associated with a toxic shock-like syndrome and scarlet fever toxin A. N Engl J Med 1989; 321: 1-7.
  4. Stevens DL. Streptococcal toxic-shock syndrome: spectrum of disease, pathogenesis, and new concepts in treatment. Emerg Infect Dis 1995; 1: 69-78.