Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen

Babill Stray-Pedersen - Babill.Stray-Pedersen@medisin.uio.no
Knut Hordnes
Gunnar Hoddevik
Henrik Michelsen

Spredning av infeksjon kan skje ved alle fødsler1,2. Fra mor til nyfødt, fra mor/nyfødt til andre barselkvinner/nyfødte, og fra mor/nyfødt til personale.

Høyrisiko

 • Blodsmitte. Fødende med virushepatitt (HBV, HCV) eller HIV infeksjon
 • Kontakt/luftsmitte. Fødende med varicella

Lavere risiko

 • Fødende som har hatt andre infeksjonssykdommer i svangerskapet f. eks. lungetuberkulose, rubella, meslinger, CMV etc.

Diagnose

 • Serologisk testing i svangerskapet
  • HIV, HBV, HCV av risikogrupper: bærertilstand påvises
  • Andre infeksjonssykdommer
   • Spesifikt IgM tyder på/kan tyde på aktuell infeksjon
   • Spesifikt IgG tyder på gjennomgått infeksjon/tidligere smitte
   • Maternelle IgG-antistoffer overføres til fosteret og kan gi en rekke infeksjoner, beskytte den nyfødte
   • Mottakelige mor/barn er IgG-negative
 • Påvisning av infeksiøse agens lokalt, i blod, placenta, etc. ved dyrkning/PCR metodikk avhengig av smittestoff

Forholdsregler ved infeksjon

Følg sykehusets smitteforebyggende tiltak.
Enkelte infeksjoner (eks. vannkopper) krever streng isolasjon (se nedenfor).
Men intet smitteregime må hindre medisinsk forsvarlig behandling, pleie og omsorg.

Fødselen

 • Kan som oftest skje vaginalt
 • Infisert mor skal ha enerom med egen dusj og WC
 • Anvend smittefrakk, dobbelte hansker, munnbind, egnet fottøy, beskyttelsesbriller, engangsutstyr
 • Blod, kroppssekret, fostervann, placenta og renselsen kan være smitteførende
 • Reduser blodsøl
  • Induksjon av fødsel: anvend prostaglandin gel eller vagitorier
  • Hvis mulig, unngå intravenøs infusjon
 • Bruk minst mulig invasive metoder
  • Ikke skalpelektrode, men ytre CTG-registrering
  • Ikke føtal blodprøve
 • Helst ikke PCB
 • Helst ikke vakuumekstraktor
 • Episiotomi, tang og keisersnitt anvendes når påkrevet
  • Placenta undersøkes på fødestuen, legges direkte på formalin
  • Utstyr, instrumenter, gulv med blodsøl og fostervann etc, desinfiseres med Kloramin i følge sykehuset rutiner

Den nyfødte

 • Anvend helst ikke munnsug
 • Vask barnet godt for blodflekker
 • Gi K- vitamin dråper, ikke sprøyte
 • Barn av HBV-bærere skal ha HBV-immunglobulin samt HBV-vaksinasjon

Amming

 • HIV-positive mødre: amming frarådes
 • Kroniske HBV-bærere: amming tillates
 • Kronisk HCV-infiserte (PCR positiv): amming tillates

Barselavdelingen

 • Enerom med eget WC og dusj
 • Smitteregime. Unngå blodkontakt mor-barn
 • Vær nøye med håndhygienen etter toalettbesøk, skifte av bind, før stell av barnet og før amming
 • Hansker anvendes dersom barnet har sår eller lesjoner
 • Sår hos mor plastres
 • Barnet bør helst være på mors rom, eller stelles som andre barn
 • Vanlig kontakt med andre pasienter/besøkende tillates

Vannkopper ved fødsel

 • Streng isolasjon
 • Ikke kontakt med andre barselkvinner eller andre nyfødte
 • Barnet isoleres sammen med mor, stelles på mors rom, gis varicella zoster immunglobulin straks etter fødsel, evt. Acycolovir behandling

Helsepersonell

 • Personale på føde/barsel bør testes og personer uten antistoff bør vaksineres mot HBV, rubella og varicella
 • Personale med infeksjon, utslett etc. bør sykmeldes
 • God håndhygiene er det beste middel mot infeksjonsspredning
 • Sår og lesjoner på hendene bør plastres, evt. anvend hansker
 • Ved herpes munnsår anvendes munnbind ved stell av nyfødte

Smitteuhell/mulig smitteeksponering av blodsmitte
Strakstiltak

 • Blod i åpne sår, ved stikkskader
  • Vask øyeblikkelig med rikelig såpe og vann
  • Desinfiser med 5 % kloramin eller klorhexidinsprit 5mg/ml i 5-10 min

Blodsprut/fostervann i øynene

 • Skyll med rikelig fysiologisk saltvann i 3 min
 • Blodprøve tas av smitteutsatt person til HBV; HCV og HIV
 • Skademelding, samt oppfølging hos bedriftslegen 6 uker, 12 uker og 6 mnd

Litteratur

 1. Eriksson M, Jarmar K, Weiland O, Westgren M. Blodexponering i samband med förlossningsverksamhet. Vanlig smittrisk som lätt kan minskas. Läkartidningen 1997;94:1302-4.
 2. Updated US Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposure to HBV, HCV, and HIV and recommendations for post-exposure prophylaxis MMWR 2001;50:1-52