2. Vaksinasjon og graviditet

Babill Stray-Pedersen - Babill.Stray-Pedersen@medisin.uio.no
Vasilis Sitras
Peter Jourdan

Definisjoner

 • Ved vaksinasjon av gravide bør nødvendighet og risiko vurderes i hvert enkelt tilfelle1-5.
 • Vaksinen gis for å beskytte mor og foster/spebarn mot en aktuell infeksjon
 • Vaksinen kan være en risiko for fosteret, og føre til bivirkninger hos mor f.eks. anafylaktisk reaksjon

Vaksiner

 • Levende svekket virus og bakterievaksiner er kontraindisert under svangerskapet.
 • Men selvom den gravide er blitt vaksinert tre måneder før konsepsjon eller i tidlig graviditet, er det ikke abortindikasjon, uansett hvilken vaksine som er gitt1-7
 • Avdøde bakterier og virusvaksiner er ufarlige
 • Spesifikk immunglobulin kan gis etter eksposisjon av et infeksiøst agens. Beskyttelsesevne er tvilsom

Forekomst

Gravide reiser mer og mer. Ferier og arbeidsopphold i utlandet er vanlig.
Innvandrerkvinner besøker ofte det opprinnelige hjemlandet under svangerskapet.
Enhver reise i svangerskapet til områder som krever ekstra vaksinasjon bør vurderes.

Vaksinasjon til partner, barn og andre familiemedlemmer kan gis for å nedsette smitterisikoen til den gravide.

Vaksiner som ikke skal gis under svangerskapet

 • Vaksiner mot meslinger, kusma og røde hunder (polyvaksinen Measles-Mumps-Rubella) eller enkeltvaksinene er levende svekkede virusvaksiner som er kontraindisert i svangerskapet
  • Kvinner bør unngå graviditet de tre første måneder etter vaksinasjonen. Tilfeldig vaksinasjon er ikke abort grunnlag, men utvidet ultralyd diagnostikk tilrådes
 • Vaksine mot vannkopper (Varilrix)
 • Vaksine mot Human Papilloma Virus (HPV)

Vaksine som kun gis ved reell smitterisiko

 • Vaksine mot tuberkulose (BCG). Levende svekket mykobakterier
  • Anbefales kun til gravide som skal besøke områder med høyrisiko for tuberkulose
 • Vaksine mot gulfeber, levende svekket virus
  • Anbefales kun hvis den gravide reiser til områder med pågående gulfeber
  • Gravide bør helst unngå slike områder
  • Uvaksinerte gravide som smittes av gulfeber har høy mortalitetsrisiko
  • Dersom vaksinen er gitt av vanvare, anbefales ikke abort, fosterskader ikke rapportert
 • Vaksine mot hepatitt-B: avdød virusvaksine (HBsAg)
  • Den gravide bør fortsette vaksineringen dersom hun har påbegynt vaksinasjons-programmet
  • Gravid med særskilt risiko for eksposisjon kan vaksineres (f.eks. intravenøs narkotika-bruk, HBV-positiv seksualpartner)
 • Vaksine mot tyfoid, både levende svekket og avdødt vaksine finnes
  • Bør gis til gravide som er utsatt for tyfoid i nærmiljø
  • Den avdøde vaksinen anbefales
 • Vaksine mot pneumokokker. Dette er en avdød vaksine, ikke velprøvd
  • Anbefales kun til kvinner hvor det er pneumokokksykdom i området
 • Vaksine mot meningokokker. Dette er en avdød vaksine, ikke ferdig utprøvd
  • Anbefales kun til kvinner som reiser til områder med pågående epidemi
 • Vaksine mot japansk encefalitt: avdød virusvaksine, brukes i Asia. Ikke velprøvet
  • Anbefales kun til gravide som reiser til områder med pågående epidemi
 • Vaksine mot rabies: anbefales kun til gravide som er eksponert

Vaksine som kan gis fritt til gravide

 • Vaksine mot polio, pertussis, tetanus og difteri er avdøde vaksiner som kan gis til alle gravide
 • Vaksine mot ETEC diaré inneholder avdøde kolerabakterier og koleratoksinet
  • Stor nytte av vaksinen ved reiser til områder hvor det er diaré
 • Vaksine mot hepatitt A: avdød virusvaksine
  • Kan gis risikofritt under hele graviditeten4
 • Vaksine mot influensa: avdød virusvaksine (OBS. Det finnes også levende svekket virus vaksine som er kontraindisert i svangerskapet)6
  • Anbefales til gravide dersom influensaepidemien faller sammen med siste del av svangerskapet (fra oktober til mars måned)
  • Bør gis gravide med andre tilleggs sykdommer som diabetes

Amming og vaksinasjon

Amming er ikke til hinder for vaksinasjon hverken for den ammende moren eller barnet.

Emneord

 • Vaksine
 • Immunoglobulin
 • Reiser

Litteratur

 1. Immunization during pregnancy. ACOG Committee Opinion No 282. American College of Obstetrician and Gynecologist. Obstet Gynecol 2003: 101: 207–12
 2. WHO International Travel and Health. Geneva, 2010
 3. www.infpreg.se
 4. Hogh BRonn AM: Gravide, barn og internasjonale reiser. Ugeskr Laeger 2005; 167: 3992–7
 5. Hubka TA and Wisner KP: Vaccinations recommended during Pregnancy and Breastfeeding. JAOA 2011; 111 (10 Suppl 6): S23-30.
 6. Guidelines for Vaccinating Pregnant Women, Centers for Disease Control and Prevention, July 2012.