Forord til Veileder i Fødselshjelp fra Leder NGF

Veileder i Fødselshjelp ble første gang utgitt 1995. Norsk Gynekologisk Forening er stolt over det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeid som munner ut i denne reviderte versjon! Arbeidet er tidkrevende men nyttig. Både prosessen med først felles Veilederseminar, deretter kapittelansvarlige som sammen forfatter sitt kapittel men også sluttproduktet; den ferdige Veilederen som kan benyttes av oss alle og sikre felles basis for vår behandling.

Vi vet at Veilederne blir benyttet både som oppslag når man har en konkret pasientnær problemstilling men også som utgangspunkt for intern opplæring og når avdelingene skal utarbeide sine egne lokalt tilpassede rutiner.
Veilederne er veiledende dvs det kan være forhold ved pasienten eller lokalt i avdeling som tilsier at man ikke følger disse retningslinjene. Hvis så er det en god regel å dokumentere i avdelingens egne rutiner hvorfor disse evt. er annerledes og i pasientjournal begrunnelse for at man velger annen behandling.

Mange takk til hovedredaktørene Pål Øian, Anne Flem Jacobsen og Jørg Kessler som har beholdt oversikten og loset det hele stødig i havn. Og mange takk til hver enkelt av dere som har brukt tid på å oppdatere dere på relevant litteratur og omsette dem til mest mulig evidensbaserte retningslinjer for norsk fødselshjelp.

Takk til kvalitetsutvalgets leder Rolf Kirschner som stadig initierer prosessen forut for hver enkelt revisjon. Også takk til Den Norske Legeforening som har bevilget kvalitetsmidler til dette formål.

Veilederne publiseres nå elektronisk på NGFs nettsider. Vi håper imidlertid også å få dem tilgjengelig som App innen kort tid.

Bergen februar 2014

Jone Trovik
Leder NGF