Forord til Veileder i Fødselshjelp fra president Hege Gjessing

Til Norsk Gynekologisk Forening

Gratulerer med ny versjon av Veileder i Fødselshjelp. Mange har langt ned en betydelig mengde arbeid med denne reviderte versjonen og dere har god grunn til å være stolte over produktet dere har skapt.

Norsk Gynekologisk Forening har i mange år utmerket seg med gode og klare retningslinjer og  faglige føringer. Dette har blant annet hatt betydning for hvordan fødetilbudet ser ut i Norge og på den måten har dere vært viktige i arbeidet med å sikre et trygt tilbud av høyeste kvalitet landet rundt.

Veiledere er sammen med faglig skjønn sikkerheten for godt arbeid og høy kvalitet. Veiledere gir trygghet i arbeidet fordi man har en mal og et utgangspunkt å forholde seg til. Bruken av veiledere øker også mulighetene til å vise fram den høye kvaliteten på pasientbehandlingen i Norge.

Arbeid med faglige retningslinjer er et møysommelig arbeid, som krever grundighet og tid. Det er et arbeid som aldri slutter, fordi faget alltid vil utvikles og nye forandringer vil komme til.
Jeg er derfor imponert og takknemlig for at noen påtar seg å gjøre dette. Det har stor betydning for mange - både pasienter og kolleger, og jeg vil på vegne av Legeforeningen takke alle dere som har bidratt til at denne reviderte veilederen nå er utgitt.

Hege Gjessing
President
Den norske legeforening