Norsk gynekologisk forening

Covid-19

COVID-19 og svangerskap

Corona-virus og svangerskap. Les anbefalingene fra RCOG og ACTA.
10. mars 2020