Norsk gynekologisk forening

Covid-19

Versjon 2: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

Det nye kapittelet om koronavirus ved svangerskap og fødsel er oppdatert.
15. april 2020

Les det oppdaterte kapittelet her: Koronavirus ved svangerskap og fødsel