Versjon 4: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

Versjon nr 4 ble utgitt 24.11.20.