Forord til veilederne

ET FORORD TIL VEILDERENE

NGF er en foregangsforening på mange måter. Vi var første fagmedisinske forening som i 1996 laget nasjonale veiledere. Det vi kanskje er mest stolt av som forening er nettopp våre veiledere. Veilederne er foreningen og fellesskapets eie. Utallige kolleger har gjennom årene lagt ned et betydelig arbeid for at vi skal ha lett tilgjengelige, oversiktlige og oppdaterte veiledere. De benyttes først og fremst i direkte pasientbehandling, men er også et nyttig verktøy for utdanningskandidater. Jeg har mang en sen nattetime både som assistentlege og erfaren overlege benyttet disse strålende dokumentene til hjelp og støtte.

Generalforsamlingen vedtok i oktober 2017 at alle veilederne skal gjennomgå revisjon og oppdatering hvert femte år. Det betyr at årene 2019 (fødselshjelp), 2020 (generell gynekologi) og 2021 (gynekologisk onkologi) står i veilederens tegn. NGF er takknemlig for den støtten vi gjennom årene har mottatt fra Legeforeningens Kvalitetsfond. Uten økonomisk støtte ville dette omfattende arbeidet ikke vært mulig.

De ferdige produktene publiseres som alltid på vår nettside. I tillegge har vi de siste årene også hatt app-versjon med stor suksess. Styret besluttet våren 2018 å anskaffe en oppdatert løsning for veilederappen. Dessverre har den gamle vært ute av funksjon en tid og det merkes-flere kolleger har lurt på hva som skjer med appen. Dette tolker vi som at produktet er viktig og brukes flittig av våre medlemmer. Det produktet du nå sitter med er mer tidsriktig og tilbyr bedre funksjonalitet i tillegg samler vi alle våre veiledere under ett elektronisk tak. Nettansvarlig Tina Tellum har gjort en solid jobb med å forbedre appen og hele styret er stolt av det vi nå tilbyr.

Da gjenstår det bare å oppfordre alle medlemmer til flittig å benytte både nettversjon og app-versjon av alle våre tre veiledere. Tidligere kunne man se på en bok om den var flittig brukt. I vår tid er det antall klikk og nedlastninger som gjelder. Antall nedlastninger er likevel uvesentlig, men det er IKKE antall behandlede pasienter i tråd med den beste eksisterende kunnskap.

GOD BRUK!

 

Bergen, januar 2019

Nils-Halvdan Morken

Leder, NGF